Java文件操作,删除文件及文件夹

1.删除文件夹下的所有文件,所有文件夹,及删除本身

 

[html][/html] view plaincopy

 1. public static boolean deleteFolders(String filePath){
 2.         boolean isDeleteSuccess = false;
 3.         LinkedList<String> folderList = new LinkedList<String>();
 4.         folderList.add(filePath);
 5.         while(folderList.size() > 0){
 6.             File file1 = new File(folderList.poll());
 7.             File[] files1 = file1.listFiles();
 8.             ArrayList<File> fileList = new ArrayList<File>();
 9.             for(int i = 0; i < fileList.size(); i++){
 10.                 if(files1[i].isDirectory()){
 11.                     folderList.add(files1[i].getPath());
 12.                 }else{
 13.                     fileList.add(files1[i]);
 14.                 }
 15.             }
 16.             //删除文件
 17.             for(File file : fileList){
 18.                 file.delete();
 19.             }
 20.         }
 21.         //删除文件夹
 22.         folderList = new LinkedList<String>();
 23.         folderList.add(filePath);
 24.         while(folderList.size() > 0){
 25.             File file2 = new File(folderList.getLast());
 26.             if(file2.delete()){
 27.                 folderList.removeLast();
 28.             }else{
 29.                 File[] files2 = file2.listFiles();
 30.                 for(int i = 0; i < files2.length; i++){
 31.                     folderList.add(files2[i].getPath());
 32.                 }
 33.             }
 34.         }
 35.         if(folderList.size() == 0) isDeleteSuccess = true;
 36.         return isDeleteSuccess;
 37.     }

2.删除文件夹下的所有文件夹

 

[html][/html] view plaincopy

 1. public static boolean deleteUnderAllFolder(String filePath){
 2.         boolean isDeleteSuccess = false;
 3.         LinkedList<String> folderList = null;
 4.         File superFile = new File(filePath);
 5.         File[] files1 = superFile.listFiles();
 6.         for(int i = 0; i < files1.length; i++){
 7.             if(files1[i].isDirectory()){
 8.                 if(!files1[i].delete()){
 9.                     //取得所有文件的路径
 10.                     folderList = new LinkedList<String>();
 11.                     folderList.add(files1[i].getPath());
 12.                     while(folderList.size() > 0){
 13.                         File file = new File(folderList.poll());
 14.                         File[] files2 = file.listFiles();
 15.                         ArrayList<File> fileList = new ArrayList<File>();
 16.                         for(int j = 0; j < files2.length; j++){
 17.                             if(files2[j].isDirectory()){
 18.                                 folderList.add(files2[j].getPath());
 19.                             }else{
 20.                                 fileList.add(files2[j]);
 21.                             }
 22.                         }
 23.                         //删除所有文件
 24.                         for(File f : fileList){
 25.                             f.delete();
 26.                         }
 27.                     }
 28.                     //删除所有文件夹
 29.                     folderList = new LinkedList<String>();
 30.                     folderList.add(files1[i].getPath());
 31.                     while(folderList.size() > 0){
 32.                         File file = new File(folderList.getLast());
 33.                         if(file.delete()){
 34.                             folderList.removeLast();
 35.                         }else{
 36.                             File[] files = file.listFiles();
 37.                             for(int a = 0; a < files.length; a++){
 38.                                 folderList.add(files[a].getPath());
 39.                             }
 40.                         }
 41.                     }
 42.                 }
 43.             }
 44.         }
 45.         if(folderList != null && folderList.size() == 0) isDeleteSuccess = true;
 46.         return isDeleteSuccess;
 47.     }

3.清空文件夹

 

[html][/html] view plaincopy

 1. public static boolean emptyFolder(String filePath){
 2.         File delifilefolder = new File(filePath);
 3.         if(delifilefolder.exists() && !delifilefolder.delete()){
 4.             LinkedList<String> folderList = new LinkedList<String>();
 5.             folderList.add(filePath);
 6.             while(folderList.size() > 0){
 7.                 File file1 = new File(folderList.poll());
 8.                 File[] files1 = file1.listFiles();
 9.                 ArrayList<File> fileList = new ArrayList<File>();
 10.                 for(int i = 0; i < fileList.size(); i++){
 11.                     if(files1[i].isDirectory()){
 12.                         folderList.add(files1[i].getPath());
 13.                     }else{
 14.                         fileList.add(files1[i]);
 15.                     }
 16.                 }
 17.                 //删除文件
 18.                 for(File file : fileList){
 19.                     file.delete();
 20.                 }
 21.             }
 22.             //删除文件夹
 23.             folderList = new LinkedList<String>();
 24.             folderList.add(filePath);
 25.             while(folderList.size() > 0){
 26.                 File file2 = new File(folderList.getLast());
 27.                 if(file2.delete()){
 28.                     folderList.removeLast();
 29.                 }else{
 30.                     File[] files2 = file2.listFiles();
 31.                     for(int i = 0; i < files2.length; i++){
 32.                         folderList.add(files2[i].getPath());
 33.                     }
 34.                 }
 35.             }
 36.         }
 37.         return delifilefolder.mkdir();
 38.     }

标签